جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران- اخبار جشنواره
تمدید مهلت ثبت نام چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/15 | 
با توجه به درخواستهای رسیده از دانشجویان عزیز مبنی بر درخواست مهلت برای جمع آوری مستندات خود جهت شرکت در جشنواره، مسئولین دبیرخانه اجرایی تشکیل جلسه دادند و برای فراهم آوردن امکان شرکت دانشجویان بیشتر و ارائه تمامی مستندات، زمان ثبت نام و ارسال مدارک را یک هفته دیگر تا پایان روز شنبه 1396/7/22 تمدید نمودند. خواهشمند است دانشجویان عزیز ضمن استفاده مفید از زمان تمدید شده، ارسال مدارک خود را به روزهای و ساعتهای پایانی ثبت نام موکول ننمایند.
نشانی مطلب در وبگاه جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://avicennastu.tums.ac.ir/find.php?item=1.66.44.fa
برگشت به اصل مطلب