جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران- محورهای جشنواره
معرفی محور پژوهشی جشنواره دانشجویی ابن سینا محور پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/29 | 

هر دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران که دارای یک یا چند و یا همه شاخص های پژوهشی باشد می تواند در بخش پژوهش جشنواره شرکت نماید.
 
• کمیته تخصصی بخش پژوهش نسبت به بررسی و انتخاب بالاترین شاخص های این بخش که شامل طرح پژوهشی، مقاله، کتاب، ابداع و اختراع، پایان نامه و ..... می باشد اقدام نموده و نتیجه را به هیات داوران مرکزی جشنواره، جهت انتخاب برگزیده جشنواره دانشجویی ابن سینا در بخش پژوهش، تحت عنوان "دانشجوی برتر پژوهشی" اعلام می نماید.

• از این رو کمیته تخصصی بخش پژوهش نسبت به بررسی تمامی اطلاعات ثبت شده در فرم شرکت کنندگان اقدام خواهد نمود. بر این اساس شما می توانید واجد یک یا چند و یا همه موضوعات فرم ثبت نام باشید.


نکات مهم:

  
فقط فعالیت هایی که در بازه مقطع فعلی دانشجو و با آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران ثبت شده باشند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
 
شرکت برگزیدگان محور پژوهشی دوره های قبل  در سایر بخش های جشنواره بلامانع است.
 
برگزیدگان بخش پژوهش در دوره های قبلی جشنواره، چنانچه مجددا متقاضی شرکت در بخش پژوهش  جشنواره دانشجویی می باشند، می بایست محصولات مربوط به بازه زمانی بعد از دوره ای که برگزیده شده اند را ارسال نمایند.

راهنما:

فایل ثبت نام شامل 11 شیت می باشد و شما برای ارسال هر یک از مستندات درخواست شده در هر قسمت از فرم ثبت نام می توانید از امکان موجود در نرم افزار excel موسوم به Insert Object استفاده کرده و تمام مستندات خود را در صفحه "مستندات" بارگذاری نمایید. درغیر این صورت مستندات را به صورت هاردکپی به دبیرخانه جشنواره تحویل نمایید. لطفا از کپی پیست کردن اطلاعات در داخل سلول ها خودداری نموده و اطلاعات را صرفا تایپ نمایید.
 

  
ملاکهای بررسی رزومه: 
 
علاوه براهمیت همسو بودن فعالیت های پژوهشی دانشجو و نقش بارز دانشجو در محصولات پژوهشی سایر ملاک های داوری در بخش پژوهش جشنواره به شرح ذیل اعلام می گردد:
  
معیار های ارزیابی محور پژوهش جشنواره ابن سینای دانشجویی
 
(در بازه زمانی که داوطلب، دانشجوی مقطع فعلی در دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد) 
 
1. مقالات منتشر شده با درج آدرس صحیح دانشگاه در Affiliation مقالات (به تفکیک نمایه نامه و درج Impact Factor  سال انتشار مقاله برای نمایه نامه ISI)
 
2. تعداد استنادات  (Citation)به  مقالات بند 1 در Scopus
 
3. شرکت در همایش ها (با ارائه تصویر مقاله در کتابچه همایش و گواهی شرکت در همایش)
 
4. اختراع (Patent) داخلی یا خارجی (با ارائه مستندات مربوطه)
 
5. مشارکت در ترجمه یا تالیف کتب (سال انتشار اثر، نام ناشر، رعایت اصول کتاب نویسی }شامل  فهرست نویسی مناسب، واژه نامه، منابع و ...{، نقش دانشجو در اثر، تعداد همکاران در اثر، تعداد منابعی(References)  که خود دانشجو در آن نقش داشته است، تعداد مقالات مرتبط با موضوع کتاب تالیفی}
 
6. فعالیت های پژوهشی منجر به انتقال دانش شامل:  
 
مشارکت در تهیه، تدوین و یا بومی سازی راهنماهای بالینی، دستورالعمل های ملی، منطقه ای ( با ارائه ی نامه ی مرجع مربوطه) 
 
فعالیت پژوهشی که منجر به انتقال "پیام قابل انتشار" و یا "کاربرد نتایج ناشی از تحقیق" شده باشد.
 
7. شرکت در فعالیت های پژوهشی مانند: 
 
اجرا یا همکاری در اجرای طرح پژوهشی( ارائه قرارداد برای مجری طرح و یا ارائه تاییدیه همکار طرح از معاونت پژوهشی محل عقد قرارداد)
 
داوری در مجلات علمی ویا همایش ها
 
فعالیت آموزشی مرتبط با پژوهش( ارائه آموزش در قالب کارگاه های پژوهشی و تورهای پژوهشی به عنوان مدرس  با ارائه تاییدیه از مرجع مربوطه)
 
8. اخذ رتبه از جشنواره های ملی یا بین المللی معتبر پژوهشی
 
نشانی مطلب در وبگاه جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://avicennastu.tums.ac.ir/find.php?item=1.54.32.fa
برگشت به اصل مطلب