• 20:34
  • |
  • جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • home
  • |
  • English
:: بایگانی بخش اخبار جشنواره: ::
:: با حضور رییس دانشگاه جلسه نهایی هیات داوران مرکزی چهارمین جشنواره دانشجویی ابن‌سینا برگزار شد - ۱۳۹۶/۹/۱ -
:: جلسه کمیته اجرایی چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار شد - ۱۳۹۶/۸/۱ -
:: تمدید مهلت ثبت نام چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا - ۱۳۹۶/۷/۱۵ -
:: آغاز ثبت نام چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا - ۱۳۹۶/۶/۲ -
:: گفتگوی دبیر علمی و اجرایی جشنواره با خبرنگار مفدا - ۱۳۹۶/۵/۲۳ -
:: دومین جلسه هیات داوران مرکزی چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار شد - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: برگزاری جلسه نهایی هیات داوران سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا - ۱۳۹۵/۷/۱۴ -
:: برگزاری اولین جلسه هیات داوران سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا - ۱۳۹۵/۷/۱۳ -
:: آغاز ثبت نام سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا - ۱۳۹۵/۶/۱۶ -
:: جلسه نهایی هیأت‌داوران دومین جشنواره دانشجویی ابن‌سینا برگزار شد - ۱۳۹۴/۹/۹ -
:: برگزاری نخستین جلسه هیات داوران دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا - ۱۳۹۴/۵/۲۹ -
:: برگزاری چهارمین جلسه هیات داوران مرکزی نخستین جشنواره دانشجویی ابن سینا - ۱۳۹۳/۹/۴ -