اخبار جشنواره

برگزاری جلسه نهایی هیات داوران سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا

با حضور رییس دانشگاه جلسه نهایی هیات داوران سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار شد


برگزاری اولین جلسه هیات داوران سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا

با حضور رییس دانشگاه نخستین جلسه هیات داوران سومین جشنواره دانشجویی ابن‌سینا برگزار شد


آغاز ثبت نام سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا

امکان ثبت نام در سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا فراهم شده و تا 17 مهرماه 95 ادامه دارد.


جلسه نهایی هیأت‌داوران دومین جشنواره دانشجویی ابن‌سینا برگزار شد


برگزاری نخستین جلسه هیات داوران دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا

پوستر جشنواره

AWT IMAGE