درخواست گرنت برای برگزیدگان سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا
[ برگشت به فرم ]
نحوه گردش کار درخواست گرنت برگزیدگان جشنواره دانشجویی ابن سینا
موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- مشخصات متقاضی گرنت (برگزیدگان سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا)
1 نام و نام خانوادگی و بخش برگزیده *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
منصور پورابراهیم- بخش آموزشی
بهروز تاجدار اورنج- بخش آموزشی
آفاق توسلی- بخش آموزشی
داود جعفری- بخش آموزشی
مینا حسینی- بخش آموزشی
افسانه رئیسی فر- بخش آموزشی
یسنا رستم آبادی- بخش آموزشی
حسین رفیع منش- بخش آموزشی
فاطمه صفری- بخش آموزشی
احمد معصومی- بخش آموزشی
فاطمه مقدس- بخش آموزشی
فاطمه وندرجب پور- بخش آموزشی
سارا هرسینی - بخش آموزشی
مرتضی اژدرزاده - بخش پژوهشی
مهدی اسفندیاری منش -بخش پژوهشی
فریبرز امیدی -بخش پژوهشی
فرهاد پیشگر-بخش پژوهشی
آمنه سقازاده -بخش پژوهشی
علیرضا شعاع حسنی -بخش پژوهشی
علی طهماسبی - -بخش پژوهشی
شهرام محمودی -بخش پژوهشی
مهدی مقربی منظری -بخش پژوهشی
منا نوائی نیگجه -بخش پژوهشی
سارا هرسینی - بخش پژوهشی
یسنا رستم آبادی نماینده انجمن مقابله با سوء رفتار با کودکان- بخش کیفیت خدمات سلامت
قاسم پیش گاهی- بخش کیفیت خدمات سلامت
فاطمه خوشنوای فومنی - بخش کیفیت خدمات سلامت
مهتا اعتماد - کانون خیریه مهریار( حمایت از سلامت دهان و دندان)- بخش کیفیت خدمات سلامت
مصطفی شیخ الطایفه - بخش قرآن و عترت
میلاد بهروزی - بخش هنری ادبی
محمد عنبری- بخش هنری ادبی
سروش ویسی- نماینده گروه رسانه و ارتقای زندگی- بخش هنری ادبی
بیژن پایدار- بخش ورزشی
پیمان پیرمحمدزاده - بخش ورزشی
مهسا جلیل پور اقدم - بخش ورزشی
مصطفی صفری - بخش ورزشی
محمد حسین کریمی- بخش ورزشی
داریوش چیوایی- بخش اجتماعی
شهاب الدین رضایی - بخش اجتماعی
عاطفه سمائی- - بخش اجتماعی
بردیا خسروی نماینده گروه تداکس دانشگاه- بخش اجتماعی
سارا هرسینی - بخش دانشجوی نمونه و جامع
2 شماره دانشجویی *
3 کد ملی *
4 شماره تلفن همراه *
5 پست الکترونیک *
- اطلاعات طرح
6 عنوان *
7 نوع گرنت مورد درخواست *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
پژوهشی
غیر پژوهشی
8 کد طرح HSR در سامانه پژوهشیار
9 اعتبار مورد نیاز *
10 توضیحات *
11 فایل پروپوزال طرح *

تکمیل این فرم جهت  درخواست گرنت برای برگزیدگان جشنواره دانشجویی ابن سینا است. اعطای گرنت پس از تایید برگزیده بودن فرد متقاضی، بررسی مدارک و پروپوزال توسط دبیرخانه و بخش مربوطه جشنواره صورت می گیرد و صرفا ثبت درخواست بدون مستندات و مدارک قابل قبول جشنواره، قابل پیگیری نیست.

لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.