اطلاعات و راهنمای ثبت نام اطلاعات و راهنمای ثبت نام

برای شرکت در جشنواره فرم ثبت نام عمومی را پر نمایید.

 پس از آن می توانید با استفاده از نام کاربری خود (کد ملی) و کلمه عبوری که در هنگام ثبت نام ارائه داده بودید وارد سایت شوید.

دانشجویان غیر ایرانی (فاقد کد ملی) می توانند فرم درخواست ثبت نام دانشجویان غیرایرانی را پر نمایند تا نام کاربری و کلمه عبور به آنها اختصاص یابد.

 پس ار ورود به سایت می توانید با پر کردن فرم اختصاصی محورها در بخش های مختلف جشنواره شرکت نمایید.

دربخش کیفیت خدمات سلامت در صورت معرفی دانشجو توسط واحدهای تابعه دانشگاه (اشخاص حقوقی) و یا همتایان، اساتید و مدیران مرتبط(اشخاص حقیقی) نیازی به ثبت نام عمومی اعضای حقیقی یا حقوقی نیست و  می توانند فرمهای مربوطه را پر نمایند. 

پوستر جشنواره

AWT IMAGE