اخبار جشنواره تمدید مهلت ثبت نام چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

با توجه به درخواستهای رسیده از دانشجویان عزیز مبنی بر درخواست مهلت برای جمع آوری مستندات خود جهت شرکت در جشنواره، مسئولین دبیرخانه اجرایی تشکیل جلسه دادند و برای فراهم آوردن امکان شرکت دانشجویان بیشتر و ارائه تمامی مستندات، زمان ثبت نام و ارسال مدارک را یک هفته دیگر تا پایان روز شنبه 1396/7/22 تمدید نمودند. خواهشمند است دانشجویان عزیز ضمن استفاده مفید از زمان تمدید شده، ارسال مدارک خود را به روزهای و ساعتهای پایانی ثبت نام موکول ننمایند.

پوستر جشنواره