محورهای جشنواره محور قرآن و عترت

 
جشنواره در هر سال از میان دانشجویانی که در مسابقات و جشنواره های دانشجویی و غیر دانشجویی معتبر در حوزه های
مختلف قرآن و عترت موفق به کسب رتبه های برتر شده اند به انتخاب، معرفی و قدردانی از برگزیدگانی خواهد پرداخت.
عناوین این بخش به شرح ذیل است:
 
-احراز رتبه های برتر در حفظ قرآن کریم
سابقه کسب رتبه های برتر در حفظ سی جزء قرآن کریم
سابقه کسب رتبه های برتر در حفظ بیست جزء قرآن کریم 
سابقه کسب رتبه های برتر در حفظ ده جزء قرآن کریم 
سابقه کسب رتبه های برتر در حفظ پنج جزء قرآن کریم  
سابقه کسب رتبه های برتر در حفظ سه جزء قرآن کریم
سابقه کسب رتبه های برتر در حفظ یک جزء قرآن کریم

-احراز رتبه های برتر در بخش قرائت ترتیل و تحقیق قرآن کریم
سابقه کسب رتبه های برتر در قرائت ترتیل قرآن کریم 
سابقه کسب رتبه های برتر در قرائت تحقیق قرآن کریم

-احراز رتبه های برتر در بخش کتبی قرآن کریم
سابقه کسب رتبه های برتر در بخش کتبی قرآن کریم (ترجمه و مفردات قرآنی ( ترجمه ) – آشنایی با مفاهیم قرآنی ( تفسیر ) – قرآن شناسی) 
سابقه کسب رتبه های برتر در بخش شفاهی عترت (اذان – نهج البلاغه - مداحی و دعا خوانی - تواشیح – ابتهال )
سابقه کسب رتبه های برتر در بخش کتبی عترت ( سیره معصومین (ع) – نهج البلاغه - صحیفه سجادیه – آشنایی با احادیث و ادعیه – احکام)

-احراز رتبه های برتر در بخش پژوهشی قرآن و عترت
سابقه کسب رتبه های برتر در بخش پژوهشی قرآن و عترت (قرآن و طب : تالیف کتاب – مقاله نویسی – تحقیق)

 

پوستر جشنواره