محورهای جشنواره محور خدمات سلامت و تعهد حرفه ای


بخش خدمات سلامت و تعهد حرفه ای جشنواره دانشجویی ابن‌سینا دارای محورهای پیشنهادی ذیل می باشد:
 

فعالیت‌های تأثیرگذار در ارتقای حقوق گیرنده خدمت بر اساس منشور حقوق بیمار
 

  فعالیت‌های تأثیرگذار در ارتقای رفتار حرفه‌ای بر اساس سند رفتار حرفه‌ای دانشگاه
 

  ارائه ایده‌های نوآورانه در بهبود ارائه خدمات سلامت
 

  فعالیت‌های تأثیرگذار در ارتقای سلامت روان و سلامت معنوی گیرندگان خدمت
 

  فعالیت‌های تأثیرگذار در حوزه آموزش گیرندگان خدمات سلامت
 

  فعالیت‌های انسان دوستانه
 
برای ثبت نام در آن بایستی دانشجو و یا عضوی از خانواده علوم پزشکی تهران که شناخت کافی از فعالیت مربوطه را داراست، فرم ثبت نام را تکمیل و از طریق سامانه ارسال نمایند. دبیر این بخش معاون درمان دانشگاه است و پس از اتمام ثبت نام، فرمها جمع آوری و کمیته داوران تخصصی این بخش مرحله اول داوری را سپری کرده و افراد واجد شرایط به هیات داوران مرکزی معرفی می شوند. لازم است دانشجویان هنگام ثبت نام و تکمیل فرم های مربوط به این بخش به نکات زیر توجه لازم را داشته باشند:
  • ارائه تاییدیه و مستندات برای تمامی بخش ها در صورت نیاز ضروری است و افراد انتخاب شده نهایی باید اصل مدارک و مستندات مورد نیاز را به دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند.
  • نحوه امتیازدهی به دانشجویان معرفی شده طبق فرم­های ثبت نام انجام خواهد گرفت و مبنای انتخاب، میانگین امتیازات تخصیصی از سوی اعضاء کمیته داوری خواهد بود.
  • شرکت در جشنواره به معنای پذیرش ضوابط و رای کمیته تخصصی داوری است
 

پوستر جشنواره