محورهای جشنواره محور ورزشی

در بخش ورزشی جشنواره دانشجویی ابن سینا ابتدا مستندات رزومه شرکت کنندگان در حیطه های:
  • مقام ها و احکام قهرمانی کسب شده در رشته های  تخصصی ورزشی (از قبیل مدارس و آموزشگاهی، شهرستانی، دانشگاهی، استانی، المپیاد ورزشی وزارت بهداشت، کشوری، عضویت در تیم ملی، تورنمت های بین المللی، مسابقات قاره ای و مسابقات جهانی)
  • درجات مربیگری (از قبیل درجه 3، درجه 2، درجه 1، درجه ملی و درجه بین المللی)،
  • سابقه کار مربیگری(در سطح مدارس و آموزشگاهها، تیم های شهرستانی، تیم های دانشگاهی، تیم های باشگاهی، تیم های استانی، المپیاد ورزشی وزارت بهداشت، قهرمانی کشور و تیم های ملی)،
  • درجات داوری (از قبیل درجه 3، درجه 2، درجه 1، درجه ملی و درجه بین المللی) ،
  • سابقه کار داوری (در سطح مدارس و آموزشگاهی، تیم های شهرستانی، تیم های دانشگاهی، تیم های باشگاهی، تیم های استانی، المپیاد ورزشی وزارت بهداشت، قهرمانی کشور و بین المللی)،
  • سوابق مطالعاتی و پژوهشی در حوزه پزشکی ورزشی (مقاله در مجلات علمی پژوهشی، پایان نامه، طرح پژوهشی، مقاله ISI، ترجمه، کتاب و تالیف کتاب)
  • کسب تقدیرنامه اخلاقی و جام اخلاق از رقابت های ورزشی (در سطح مدارس و آموزشگاهی، تیم های شهرستانی، تیم های دانشگاهی، تیم های باشگاهی، تیم های استانی، المپیاد ورزشی وزارت بهداشت، قهرمانی کشور و بین المللی)
توسط کمیته تخصصی داوری بخش ورزشی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس افراد واجد شرایط به هیأت داوران مرکزی معرفی می گردند.
 لازم است دانشجویان هنگام ثبت نام و تکمیل فرم های مربوط به این بخش به نکات زیر توجه لازم را داشته باشند:
  • ارائه تاییدیه و مستندات برای تمامی بخش ها ضروری است و افراد انتخاب شده نهایی باید اصل مدارک و مستندات مورد نیاز را به دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند.
  • نحوه امتیازدهی به دانشجویان معرفی شده طبق فرم­های ثبت نام صورت خواهد گرفت و مبنای انتخاب، میانگین امتیازات تخصصی از سوی اعضاء کمیته داوری خواهد بود.
  • شرکت در جشنواره به معنای پذیرش ضوابط و رای کمیته تخصصی داوری است.
 

پوستر جشنواره