اخبار جشنواره برگزاری چهارمین جلسه هیات داوران مرکزی نخستین جشنواره دانشجویی ابن سینا

در چهارمین جلسه هیات داوران مرکزی نخستین جشنواره دانشجویی ابن سینا، برگزیدگان بخش‌های آموزش، پژوهش، کیفیت خدمات سلامت، هنری، اجتماعی و ورزشی از سوی مسئولین کمیته‌ها معرفی و مورد بررسی هیات داوران حقیقی و حقوقی جشنواره قرار گرفتند.

در این نشست که روز یکشنبه 2 اذر 93 در سالن شورای دانشگاه برگزار شد، ابتدا دکتر محقق معاون دانشجویی دانشگاه و دبیر جشنواره دانشجویی ابن سینا به مرور اقدامات انجام شده در دبیرخانه جشنواره پرداخت و گفت: مستندات و کارنامه آثار شرکت کنندگان پس از بررسی اولیه در دبیرخانه، به کمیته های تخصصی ارسال شد.

وی افزود: این مستندات از 3 طریق ثبت نام در سایت، ایمیل و مراجعه حضوری دانشجویان در دبیرخانه جمع آوری شده است.

سپس دکتر نوروزی دبیر علمی و اجرایی جشنواره، به بیان شیوه برگزاری، زمان بندی ارسال کارنامه آثار، شروع فرایند داوری اولیه و تخصصی جشنواره پرداخت و گفت: خوشبختانه امسال با تمهیدات به عمل آمده در دبیرخانه جشنواره، داوری آثار به صورت الکترونیک و از طریق دراختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور به دبیر هر کمیته، جهت ارجاع به داوران انجام شد.

در ادامه، دکتر پارساپور مسئول کمیته کیفیت خدمات سلامت، به روند بررسی کارنامه آثار در این کمیته پرداخت و گفت: همان گونه که پیش بینی می شد تصمیم گیری در این کمیته از پیچیدگی خاصی برخوردار بود.

وی با اشاره به نحوه ثبت نام شرکت کنندگان در این کمیته گفت: کاندیداتوری افراد، بر اساس ثبت نام خود داوطلبان و یا معرفی از سوی افراد مطلع، صورت گرفته است.

دکتر پارساپور به بیان شاخص های انتخاب برگزیدگان در کمیته کیفیت خدمات سلامت پرداخت و گفت: در این محور، تلاش شد تصمیم گیری در خصوص امتیاز داوطلبان براساس نوع و میزان فعالیت های دانشجویان، مدت زمان پرداختن به فعالیت، گستردگی، عمق اثربخشی و ماندگاری آن، میزان جلب مشارکت ذینفعان و شور و جنبش آفرینی فعالیت باشد.

پس از آن دکتر میرزازاده به عنوان نماینده کمیته آموزش، به ارائه گزارش نحوه انتخاب برگزیدگان در دو محور دانشجوی برتر آموزشی و نوآوری برتر پرداخت و گفت: در بخش دانشجوی برتر آموزشی جایزه جشنواره به دانشجویی تعلق می گیرد که بر اساس شواهد و مستندات دارای عملکرد برتر آموزشی باشد.

وی افزود: برگزیدگان در این بخش براساس وضعیت شاخص تحصیلی که شامل کسب رتبه های برتر در زمان ورود به مقاطع تحصیلی، کسب معدل بالا در طول دوره تحصیل، رشد معنادار و ماندگار در معدل دوره تحصیلی، کسب رتبه های برتر در آزمون های دانشگاهی و کشوری و حسن شهرت در اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای است، سنجیده می شوند.

دکتر میرزاده تخصیص جایزه در محور نوآوری برتر آموزشی را مربوط به فعالیت نوآورانه در زمینه آموزش علوم پزشکی دانست و گفت: نوآوری و خلاقیت، توجه به اولویت های نظام آموزشی، هدف مندی، نظام مندی، شواهد تاثیرگذاری بر جامعه هدف، گستره تاثیرگذاری (از نظر جامعه تحت پوشش یا تغییرات ناشی از اقدام انجام شده) و تداوم و استمرار از جمله معیارهای انتخاب دانشجو در این محور است.

سپس دکتر یونسیان مسئول کمیته پژوهش جشنواره درخصوص محورهای انتخاب برگزیدگان در این بخش گفت: داوطلبان در 6 محور پژوهشگر برتر، مقاله برتر دانشجویی، کتاب برتر، پایان نامه برتر، ابداع و اختراع برتر و طرح پژوهشی برتر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی افزود: بیشترین استقبال دانشجویان از بخش پژوهشگر برتر و بیشترین تعداد شرکت کنندگان در مقطع دکترای تخصصی است.

همچنین دکتر خادم مسئول کمیته ورزشی نیز به معرفی نامزدهای این بخش پرداخت.

در ادامه پس از معرفی و ارایه توضیحات تفصیلی توسط مسئولان هر کمیته، اعضای هیات داوران درخصوص برگزیدگان به رای گیری پرداختند.

براساس گزارش مسئول کمیته هماهنگی های علمی و داوری جشنواره، بیشترین تعداد شرکت کنندگان از دانشکده های پزشکی، بهداشت و پرستاری بودند ( 52 درصد پسران و 48 درصد دختران مشارکت داشتند). همچنین براساس مقطع تحصیلی، بیشترین تعداد شرکت کننده در مقطع دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد بوده است.

آزاده صبح خیز افزود: 78 درصد از شرکت کنندگان از طریق سایت، 12 درصد مراجعه حضوری و 10 درصد از طریق ایمیل ثبت نام کردند.
 

پوستر جشنواره