معرفی دبیرخانه جشنواره معرفی دبیرخانه جشنواره

دبیرخانه جشنواره:

  1. حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه دبیرخانه جشنواره است.

  2. دبیرخانه جشنواره زیر نظر دبیر جشنواره کلیه امور اجرایی دبیرخانه را به انجام میرساند.

  3. دبیرخانه جشنواره موظف است کلیه اقدامات و هماهنگیهای لازم را برای اجرای مراسم، از جمله تهیه خبرنامه، جوایز، تندیس جشنواره، تقدیرنامه ها، هماهنگی با نهادها و سازمانهای ذیربط، دعوت میهمانان و مدعوین فراهم نماید.
 

    دبیر جشنواره :

  از میان اعضای هیات علمی دانشگاه و با حکم رئیس دانشگاه، به مدت یک سال منصوب میشود . تمدید حکم بلا مانع میباشد.
این مسئولیت در چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا به عهده جناب آقای دکتر فرزین حلب چی (معاون دانشجویی دانشگاه) است.


   بخش علمی - اجرایی دبیرخانه جشنواره متشکل از 5 کمیته است که عبارتند از:

 

  1. دبیرخانه دائمی جشنواره به مسئولیت جناب آقای محمد بلیغ

  2. کمیته تبلیغات، انتشارات و برگزاری به مسئولیت جناب آقای علی محمدی فیض آباد

  3. کمیته پشتیبانی به مسئولیت جناب آقای دکتر احمدرضا صادقی

  4. کمیته هماهنگی های علمی وداوری به مسئولیت سرکار خانم آزاده صبح خیز

  5. کمیته فناوری اطلاعات به مسئولیت جناب آقای حامد صمدپور

  
این کمیته ها تحت نظر دبیر اجرایی و علمی جشنواره (
جناب آقای دکتر مهدی نوروزی)  فعالیت می نمایند.
 

پوستر جشنواره