فراخوان فراخوان دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا

دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور حمایت و تشویق فعالیتهای ارزشمند دانشجویان، دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا را با شعار «دانشجو، نشاط، تعالی و آرمان گرایی» با محورهای آموزشی، پژوهشی، کیفیت خدمات سلامت، قرآن و عترت، هنری، اجتماعی، ورزشی و جامع  در آذر ماه 1394برگزار می نماید.

  دانشجویان ایرانی و بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران (در حال تحصیل یا فارغ التحصیل بعد از تاریخ 1393/7/1) در تمامی مقاطع تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی، دکترای تخصصی، دستیاری و فلوشیپ می‌توانند با توجه به اهداف و محورهای جشنواره در این رویداد بزرگ شرکت نمایند.

پوستر جشنواره